LC Business: NCCA Consultation

NCCA Business image

The NCCA consultation on the Background Paper for the review of LC Business is now open. You can read the paper and get involved in the consultation here: https://ncca.ie/en/senior-cycle/curriculum-developments/business/

Tá an comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra do Ghnó na hArdteistiméireachta ar oscailt anois. Is féidir an páipéar a léamh agus páirt a glacadh anseo: https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shinsearach/%C3%A1bhair-agus-creata-faoi-fhorbairt/gn%C3%B3/

#bstai #gnó