DoE: Irish-medium Education Consultation

Oide GA

The Department of Education has launched a consultation process to inform the development of a new policy for Irish-medium education outside of the Gaeltacht. We would like to urge members, in both Irish-medium and English-medium schools, to share their views by completing the questionnaire, or by making a written submission. Please note, the final date to complete the questionnaire and to share written submissions is Monday, 16 January 2023. To have your say, or to find out more, go to gov.ie/POLG.

Oide EN

Written submissions can also be sent to POLG@education.gov.ie before Monday, 16 January 2023,which is also the final date for submission of questionnaire responses.

Oide GA

Tá próiseas comhairliúcháin ar siúl ag an Roinn Oideachais chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt polasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Ba mhaith linn múinteoirí ó scoileanna lán-Ghaeilge agus ó scoileanna meán-Bhéarla a ghríosú lena dtuairimí a roinnt tríd an gceistneoir a líonadh nó trí aighneacht scríofa a chur faoi bhráid na Roinne Oideachais. 

Ná déan dearmad, is é Dé Luain, 16 Eanáir 2023, an dáta deireanach chun an ceistneoir a líonadh agus aighneachtaí a roinnt. Chun do thuairimí a chur in iúl, nó chun tuilleadh eolas a fháil, téigh go gov.ie/POLG.

Is féidir aighneachtaí scríofa a chur faoinár mbráid freisin ag POLG@education.gov.ie. Is é Dé Luain, 16 Eanáir 2023, an dáta deireanach a ghlacfar le haighneachtaí scríofa agus le freagraí ar an gceistneoir.

Tá níos mó eolais, agus an nasc chuig an gceistneoir, ar fáil ar an suíomh gréasáin seo: gov.ie/POLG